Phía trước là chân trời

12D1 – 2015

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI _ KIỂM TRA 15 PHÚT – BÀI SỐ 1

ĐỀ 1

1/

*/ Khi viết Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh hướng tới những đối tượng : Đồng bào cả nước và công luận quốc tế ( bao gồm nhân dân thế giới và cả bè lũ đế quốc)”

*/ Điều đó được thể hiện qua câu chữ  của văn bản là : “Hỡi đồng bào cả nước” ” ai” (trong “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”.

2/

*/Đoạn văn bản trên, Hồ Chí Minh nêu vấn đề : Cở sở pháp lý của bản Tuyên ngôn : Quyền Độc lập của các dân tộc

*/ Nhận xét ngắn gọn cách nêu vấn đề của tác giả : 

_ Tuyên ngôn Độc lập lại được mở đầu bằng cách trích dẫn hai câu nổi tiếng trong hai bản tuyên ngôn nổi tiếng trên thế giới (Mỹ và Pháp)

_ Không chỉ trích dẫn hai bản tuyên ngôn nổi tiếng  trên mà Bác  còn mở rộng phát triển vấn đề lên thành một tư tưởng mới : Từ quyền con người cá nhân sang quyền của các dân tộc

3/ Trong phần mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh có trích dẫn 2 câu nói nổi tiếng trong2 bản Tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và Pháp. Vậy việc trích dẫn này có ý nghĩa là :

_ Bác đã khéo léo và kiên quyết khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc ta bằng chính những lời lẽ của người Mỹ và người Pháp, dùng gậy ông đập lưng ông nhằm ngăn chặn âm mưu xâm lược của chúng.

_ Bằng cách trích dẫn này, Bác đã đặt ba cuộc cách mạng ngang nhau, ba nền độc lập ngang nhau. Nói cách khác bằng cách ấy, Bác đã nâng tầm vóc văn hoá của dân tộc Việt Nam sánh ngang với ánh sáng văn minh thế giới, chứ không phải là một nước man di mọi rợ như chúng đã từng rêu rao tuyên truyền.

ĐỀ 2

1/ Viết Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh nhằm mục đích :

 _  Bên cạnh nhiệm vụ tuyên bố độc lập,

_ bản Tuyên ngôn Độc lập còn lật tẩy bản chất xấu xa  đê hèn và đập tan những luận điệu xảo trá nhằm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

2/

*/ Đoạn văn bản trên, Hồ Chí Minh lập luận theo phương pháp nào (diễn dich, qui nạp, hay tổng phân hợp…): Qui nạp ( Từ quyền con người trong bản Tuyên ngôn của Mỹ, Pháp… để Bác dẫn tới kết luận mới, chân lý mới : “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được” 

*/  Và nó được viết theo phong cách chức năng ngôn ngữ : Bác viết theo phong cách ngôn ngữ chính luận

3/ Trong phần mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh không chỉ trích dẫn 2 câu nói nổi tiếng trong2 bản Tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và Pháp, mà còn phát triển vấn đề lên thành một tư tưởng mới. Vậy Hồ Chí Minh đã mở rộng phát triển vấn đề đó là :

_ Bác cho rằng “mọi người” là tất cả con người, tất cả con người làm thành dân tộc. Do đó “mọi người” vẫn có thể thay thế bằng “các dân tộc”.

– Như vậy, từ quyền con người, Bác đã vận dụng thiết thực sáng tạo vào quyền độc lập dân tộc, từ khái niệm con người (cá nhân) sang khái niệm dân tộc một cách tổng quát và đầy sức thuyết phục.

ĐỀ 3

1/

*/ Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập ở : Tại căn nhà 48 Hàng Ngang Hà Nội

*/ Vào thời điểm : 26/8/1945

2/

*/ Đặt tiêu đề cho đoạn văn bản trên : Tố cáo tội các của thực dân Pháp ( hoặc Tội ác của thực dân Pháp)

*/ Nghệ thuật chủ yếu của đoạn văn trên  và hiệu quả thẩm mĩ của nó :

 –  Các đoạn văn, câu văn được mở đầu bằng hàng loạt từ “chúng” gắn với những hành động tàn bạo ( thi hành, lập ra, chém giết, tắm , bóc lột …). Cách nói trùng lặp ấy tạo cho đoạn văn một giọng điệu liên hoàn nhằm thể hiện tội ác chồng chất mãi không thôi của kẻ thù

_ Bên cạnh đó tác giả còn sử dụng những điệp từ, điệp ngữ, trạng từ có sức nặng miêu tả bản chất của sự việc (thẳng tay chém giết, ràng buộc dư luận, cướp không ruộng đất…), hoặc những hình thức đối lập (lập nhà tù nhiều hơn trường học), kết hợp với lối nói cường điệu giàu hình ảnh (chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong bể máu,khiến cho nhân dân ta nghèo nàn thiếu thốn nước ta xơ xác tiêu điều…) làm cho từng câu từng chữ vang lên đanh thép chất chứa căm hờn. Lời văn như những lời tuyên án về tội ác trời không dung đất không tha của chúng.

3/  

*/ Đoạn văn bản trên, Hồ Chí Minh lập luận theo phương pháp: Phân tích (Về chính trị…Về kinh tế… Các phương diện của tội ác)

*/ Và nó được viết theo phong cách chức năng ngôn ngữ : Chính luận

 ĐỀ 4

1/ Trong phần 3 của bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác tuyên bố trước công luận quốc tế : 

_ Việt Nam thoát ly hẳn quan hệ với Pháp

_ Thắt buộc các nước Đồng Minh phải công nhận quyền độc lập của dân tộc Việt Nam

_ Tuyên bố quyền độc lập của dân tộc Việt Nam

2/ Trong đoạn văn bản :“Bởi thế … trên đất nước Việt Nam ”, Bác dùng các từ “Thoắt ly hẳn”, “xoá bỏ hết”, “xoá bỏ tất”. Hãy nhận xét ngắn gọn hiệu quả thẩm mĩ của những từ này ?

 Những cụm từ “Thoắt ly hẳn”, “xoá bỏ hết”,m “xoá bỏ tất”, nhấn mạnh sự phủ định tuyệt đối mọi quan hệ lệ thuộc với Pháp, đồng thời cũng làm cho lời tuyên bố của Bác càng thêm mạnh mẽ đanh thép 

3/ Trong đoạn văn bản :“ Chúng tôi tin rằng… để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”  , để tăng thêm sức mạnh cho lời tuyên bố, Bác đã sử dụng chủ yếu biện pháp nghệ thuật gì ?

_  Hai lần phủ định “không” để khẳng định một cách triệt để : Phải và phải công nhận.

_ Bên cạnh đó Bác còn sử dụng những câu văn có kết cấu song song: “một dân tộc… độc lập”, tạo nên những điệp khúc âm vang vừa hào hùng vừa đanh thép

_ Bản Tuyên ngôn kết thúc bằng câu móc xích trùng điệp. Cụm từ độc lập tự do được lặp đi lặp lại ba lần như khắc sâu vào tâm trí muôn triệu người dân Việt Nam, làm cho lời tuyên bố nghe như một lời thề vang lên mạnh mẽ hào hùng.

   

KIỂM TRA 15′                  ( Bài số 1 )

ĐỀ 1 : Đọc đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi sau

“Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”.           (Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh)

1/ Khi viết Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh hướng tới những đối tượng nào ?

Điều đó được thể hiện qua câu chữ nào của văn bản

2/ Đoạn văn bản trên, Hồ Chí Minh nêu vấn đề gì ? Nhận xét ngắn gọn cách nêu vấn đề của tác giả ?

3/ Trong phần mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh có trích dẫn 2 câu nói nổi tiếng trong2 bản Tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và Pháp. Vậy việc trích dẫn này có ý nghĩa gì ?

ĐỀ 2 : Đọc đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi sau

“Hỡi đồng bào cả nước,

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”.     (Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh)                                                                   

1/ Viết Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh nhằm mục đích gì ?

2/ Đoạn văn bản trên, Hồ Chí Minh lập luận theo phương pháp nào (diễn dich, qui nạp, hay tổng phân hợp…) ? Và nó được viết theo phong cách chức năng ngôn ngữ nào ?

3/ Trong phần mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh không chỉ trích dẫn 2 câu nói nổi tiếng trong2 bản Tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và Pháp, mà còn phát triển vấn đề lên thành một tư tưởng mới. Vậy Hồ Chí Minh đã mở rộng phát triển vấn đề đó như thế nào ?

ĐỀ 3 : Đọc đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi sau :

“Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.”           (Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh)

1/ Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập ở đâu ? Vào thời điểm nào ?

2/ Đặt tiêu đề cho đoạn văn bản trên ? Nghệ thuật chủ yếu của đoạn văn trên và hiệu quả thẩm mĩ của nó 1

3/ / Đoạn văn bản trên, Hồ Chí Minh lập luận theo phương pháp nào (diễn dich, qui nạp, hay phân hợp…) ? Và nó được viết theo phong cách chức năng ngôn ngữ nào ?

ĐỀ 4 : Đọc đoạn văn bản và trả lời các câu hỏi sau :

“Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”                                                                         (Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh)

1/ Trong phần 3 của bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác tuyên bố những gì trước công luận quốc tế ?

2/ Trong đoạn văn bản :“Bởi thế … trên đất nước Việt Nam ”, Bác dùng các từ “Thoắt ly hẳn”, “xoá bỏ hết”, “xoá bỏ tất”. Hãy nhận xét ngắn gọn hiệu quả thẩm mĩ của những từ này ?

3/ Trong đoạn văn bản :“ Chúng tôi tin rằng… để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”  , để tăng them sức mạnh cho lời tuyên bố, Bác đã sử dụng chủ yếu biện pháp nghệ thuật gì ?

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: