Phía trước là chân trời

Ôn TUYÊN NGÔN ĐL

ÔN-TÁC-GIẢ-HỒ-CHÍ-MINH _ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( PDF _ Clik)

        Tác gia Hồ Chí Minh

 

A/Vài nét về tiểu sử (1890 – 1969)

– Quê quán làng Kim Liên huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

– Thuở nhỏ Người học trường quốc học Huế

– 1911 Người ra đi tìm đường cứu nước

– 1919 Gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị hòa bình ở Véc-xây

– 1920 dự đại hội Tua và trở thành một trong những thành viên sáng lập ra Đảng cộng sản Pháp.

– Từ 1923 – 1941 Người trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào CM trong nước

– 13/08/1942 trên đường sang TQ Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam.

– 1943 Người trở về nước trực tiếp lãnh đạo CM =>> 1945 cuộc khởi nghĩa đã diễn ra thành công.

– 02/09/1945 tại quảng trường Ba Đình Người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập

– 1946 Người được bầu làm chủ tịch nước VNDCCH

=> Chủ tịch Hồ Chí Minh La nhà yêu nước, nhà CM vĩ đại đồng thời cũng là nhà văn hóa lớn.

B/Trình bày vắn tắt quan điểm sáng tác văn học của Hồ Chí Minh ?

1, Văn chương là vũ khí đấu tranh cách mạng

– Lúc sinh thời người không có ý định sẽ trở thành nhà văn, nhà thơ, nhưng trên con đường hoạt động CM Người nhận ra rằng: Văn chương phục vụ rất đắt lực cho cuộc đấu tranh. Người khẳng định rằng: “Văn học nghệ thuật là một mặt trận, anh, chị, em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận đó.”

Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong

2/Văn chương phải mang tính chân thật và dân tộc

– Người yêu cầu người nghệ sĩ phải miêu tả cho hay, cho chân thật, hiện thực phong phú của đời sống.

– Phải có ý thưc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tránh những lối viết cầu kì, xa lạ.

– Đề cao sự sáng tạo của người nghệ sĩ.

3/ Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến mục đích, đối tượng, hình thức của văn học

– Người đặt vấn đề:

+ Viết cho ai? (Đối tượng)

+ Viết để làm gì? (Mục đích)

+ Viết như thế nào? (Hình thức)

– Người luôn nhấn mạnh ý thức và vai trò của người cầm bút.

C/ Sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh thể hiện chủ yếu trên lĩnh vực nào ? Hãy nêu tóm tắt thành tựu của mỗi lĩnh vực

1, Văn chính luận

– Sáng tác với mục đích đấu tranh chính trị, thể hiện nhiệm vụ CM qua các chặng đường lịch sử, mang tính chiến đấu hết sức mạnh mẽ.

– Những áng văn chính luận viết bằng lí trí sáng suốt, trí tuệ, sắc sảo, lời văn ngắn gọn, súc tích.

– Tiêu biểu: “Bản án chế độ thức dân Pháp” lên án chính sách tàn bạo của TD Pháp, kêu gọi người nô lệ đoàn kết đâu tranh.

– “Tuyên ngôn Độc lập” là áng văn chính luận mẫu mực, tiêu biểu.

– “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

2/Truyện và kí

– Được viết bằng lối văn sắc sảo, cô đọng, ý tưởng thâm thúy, kín đáo, trí tuệ, sâu sắc viết theo lối văn vừa truyền thống vừa hiện đại.

– Truyện kí của Người có tính chiến đấu và nghệ thuật trào phúng sắc bén.

– Tiêu biểu:

+ Lời than vãn của bà Trưng Trắc

+ Vi hành

+ Những chò lố của Varen hay Phan Bội Châu

3/ Thơ ca

– Đây là lĩnh vực quan trọng trong sáng tác văn chương của Người

– Tác phẩn “Nhật kí trong tù” (Ngục trung nhật kí) được sáng tác (1942 -1943) gồm 134 bài thơ tứ tuyệt viết bằng chữ Hán

– Nội dung: Phơi bày bộ mặt xấu xa, tàn bạo của chế độ nhà tù Tưởng Giới Thạch và là bức chân dung tự họa về con người có tâm hồn, dũng khí có trí tuệ lớn.

– Là sự kết hợp giữa bút pháp cổ điển và hiện đại

– Kết hợp giữa trong sáng giản dị, thâm trầm sâu sắc

– Thơ HCM và thơ chữ Hán của HCM phản ánh tâm hồn và nhân cách của người chiến sĩ.

à Sự nghiệp văn học khá phong phú và đa dạng, nhiều thể loại mang tầm vóc tư tưởng lớn.

D/ Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh ?

_ Phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh độc đáo, đa dạng,phong phú mà thống nhất. Ở thể loại văn học nào, Người đều tạo được những nét phong cách riêng độc đáo và hấp dẫn .

_ Thơ văn của Hồ chí Minh kết hợp nhuần nhuyễn và sâu sắc quan hệ giữa chính trị và văn học, giữa tư tưởng và nghệ thuật, giữa truyền thống và hiện đại. _ Văn chính luận của Người giàu tri thức văn hóa, giàu tính chiến đấu,  ngắn gọn, súc tích, lập luận sắc sảo, chặt chẽ.

_ Truyện và kí của Hồ Chí Minh là những tác phẩm mở đàu, đặt nền móng cho văn xuôi cách mạng. Lời kể chuyện linh hoạt, giọng điệu uyển chuyển, giàu trí tuệ và rát hiện đại.

_ Thơ ca của Người hàm súc, uyên thâm, giàu tính nghệ thuật, mang đậm phong vị cổ điển mà vẫn hiện đại

è Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh rất đa dạng, phong phú về nội dung, thể loại nhưng thống nhất cách viết ngắn gọn, trong sáng, giản dị, sử dụng linh hoạt các thủ thuật nghệ thuật nhằm thể hiện sâu sắc nhất tư tưởng tình cảm của người cầm bút

 

 

 

     TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

 

A/Hoàn cảnh ra đời, đối tượng, mục đích hướng tới củ Tuyên ngôn Độc Lập

1/ Hoàn cảnh ra đời

_Chiến tranh thế giới lần II kết thúc. Nhật đầu hàng Đồng minh .

_ Ngày 19/8/1945 chính quyền Hà Nội về tay nhân dân.Nhưng bè lũ đế quốc Pháp Mĩ lăm le xâm lược Việt Nam

_ 26/8, Tại căn nhà 48  Hàng Ngang, Người soạn thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập

_ 2/9/45 tại Quảng trường Ba Đình Người đọc Tuyên Ngôn Độc Lập trước quốc dân đồng bào

2/ Đối tượng :

_ Nhân dân Việt Nam

_ Nhân dân thế giới ( công luận quốc tế)

_ Bè lũ đế quốc thực dân

3/ Mục đích

_ Tuyên bố nền Độc lập chủ quyền của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

_ Đập tan luận điệu xảo trá, âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp

B/ Giải thích vì sao Bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam lại mở đầu bằng việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ và Tuyên ngôn Nhân quyền vafDaan quyền của cách mạng Pháp ?

_  Trong Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh  trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và Pháp để làm căn cứ pháp lý cho bản tuyên ngôn của người Việt Nam. Đó là những bản tuyên ngôn tiến bộ, đã được cả thế giới thừa nhận.

_ Mặt khác, với việc trích dẫn này, Bác không chỉ tranh thủ sự ủng hộ của Mĩ và phe Đồng minh mà còn buộc tội thực dân Pháp đã lợi dụng lá cờ “tự do, bình đẳng, bác ái” đén cướp nước ta, làm trái với tinh than tiến bộ của chính bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp

c/ Tuyên ngôn Độc lập đã vạch rõ bản chất tàn bạo, xảo quyệt của thực dân Pháp bằng những lí lẽ và sự thật lịch sử nào ?

*/ Sự xảo quyệt của thực dân Pháp là ở chỗ chúng núp dưới chiêu bài“bảo hộ”, “khai hóa”, để xâm lược nước ta, gây ra những tội ác tàn bạo làm trái với nhân đạo và chính nghĩa

*/ Hồ Chí Minh đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta và phe Đồng minh

+ Lợi dụng lá cờ “tự do, bình đẳng, bác ái, chúng  đã gây ra bao nhiêu tội ác trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội : Về chính trị chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tụ do dân chủ nào, chúng thi hành những luật pháp dã mn, lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, thực hiện chính sách ngu dân; về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tạn xương tủy, chúng đặt ra hàng tram thứ thuế vô lí, chúng kìm hãm các nhà tư sản dân tộc, bóc lột công nhân vô cùng tàn nhẫn, chúng gây ra nạn đói năm 1945 đẩy dân tộc Việt Nan đến bờ vực của họa diệt chủng…

+ Hèn nhát phản bội Đồng minh:Hi lần bán nước ta cho Nhật;  biến Việt Minh là người cùng phe Đông minh với chúng thành kẻ thù chính thẳng tay khủng bố và chém giết…

D/ Việt minh và thực dân Pháp, ai trung thành, ai phản bội Đồng minh, ai xứng đáng là chủ nhân chân chính của Việt Nam ? Bản Tuyên ngôn Độc lập đã làm sáng tỏ những câu hỏi ấy bằng những lời lẽ vừa đanh thép vừa hùng hồn, vừa thấu tình đạt lí như thế nào ?

_ Trong Tuyên ngôn Độc lập, Bác đã chỉ rõ sự chống lại Đồng minh của thực dân Pháp. Cụ thể là Pháp đã đầu hàng Nhật, từ chối liên kết với Việt Minh để chống Nhật. Không những thế, Pháp còn khủng bố Việt Minh khi Việt Minh lãnh đạo nhân dân chống Nhật.

_ Bác cũng chỉ rõ sự thật lịch sử :  Chúng ta đã giành độc lập từ tay Nhật, đã đánh đổ chế độ quân chủ mý mươi thế kỉ để lập nên chế độ dân chủ cộng hòa

_ Bằng lập luận chắc chắn và dãn chứng cụ thể, Người thuyết phục Đồng minh công nhận quyền tự do độc lập của Việt Nam “ Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do ! Dân tộc đó phải được độc lập !”

E/Vì sao nói Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh là một áng văn chính luận mẫu mực ?

_ Văn chính luận trước hết thuyết phục người đọc, người nghe bằng sự chặt chẽ trong lập luận, sự đanh thép của lí lẽ, sự đúng đắn của luận cứ.Tuyên Ngôn Độc lập của Bác là như vậy

+  Để tạo cở sở pháp lý cho bản Tuyên ngôn Độc lập , Bác đã trích dẫn 2 câu nói nổi tiếng trong 2 bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới.

+  Khi chứng minh tội ác của thực dân Pháp, Bác đã lấy dẫn chứng về chính trị, về kinh tế. và các sự kiện lịch sử

+ Để lời tuyên bố về nền độc lập của dân tộc có sức mạnh, Bác đã tuyên bố thoát ly hẳn với Pháp, khéo léo thắt buộc các nước Đồng minh phải công nhận quyền độc lập của dân tộc Việt Nam

_ Đối tượng hướng tới của bản tuyên ngôn không chỉ nhân dân Việt Nam mà còn là nhân dân thế giới và bè lũ đê quốc phản động. Vì thế lời văn của Bác rất uyển  chuyển : khi trang trọng, khi đanh thép, khi hùng hồn…

Ngay cả

+ Khi tố cáo tội ác thực dân Pháp, từng câu từng chữ bên cạnh thuật ngữ chính trị, còn ám ảnh nhức nhối tâm can người đọc bợi sức mạnh nghệ thuật của văn chương

àCác đoạn văn, câu văn được mở đầu bằng hàng loạt từ “chúng” gắn với hành động tàn bạo… Cách nói trùng lặp ấy tạo cho đoạn văn giọng điệu liên hoàn không chỉ thể hiện tội ác chồng chất mãi không thôi của kẻ thù mà còn là những nhát búa đập thẳng vào lớp vỏ bọc mĩ miều của thực dân Pháp

àBên cạnh đó tác giả còn sử dụng những điệp từ, điệp ngữ, trạng từ có sức nặng miêu tả bản chất  của sự việc. Hình thức đối lập kết hợp cách nói giàu hình ảnh làm cho từng câu từng chữ như dồn nén bao căm giận bao cảm xúc

àCảm xúc hòa quyện với lí trí tạo lên sức mạnh chiến đấu sắc sảo trong văn phong chính luận Hồ Chí Minh

+ Để nêu bật chân dung tên khổng lồ Pháp đang bị teo tóp co quắp run sợ,

àBác đã dùng nhiều động từ miêu tả : Quì gối, đầu hàng, mở cửa rước Nhật, bỏ chạy…

àDùng từ nhấn mạnh cái ti tiện cái dã man của chúng : thậm chí, nhẫn tâm, giết nốt, số đông…

+ Khi đập lại luận điệu xảo trá của thực dân Pháp

rằng Đông dương là thuộc địa của chúng, Bác đã dùng điệp ngữ , lặp cú pháp “sự thật là…chứ không phải”. Cách nói trùng lặp ấy khẳng định mạnh mẽ chiến thắng của ta và phủ nhận dắt khoát mọi sự bắt mối ảo tưởng về chủ quyền của Pháp trên đất Việt Nam

+ Tuyên bố với nhân dân thế giới về việc thành lập của một nhà nước mới, Bác đã dùng cách nói mọc xích trùng điệp…

G/ Phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay : Vừa khéo léo, vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó

Dưới đây là một số gợi ý

1/ Phần mở đầu có nhiệm vụ :

Nêu nguyên lí chung (xác định cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn ) : Quyền Độc lập của các dân tộc trong đó có dân tộc Việt Nam

 a/ Bác đã  xác định cơ sở pháp lí cho bản Tuyên ngôn của mình bằng cách trích dẫn hai câu nói nổi tiếng trong hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nước Mĩ và Pháp

(_ Nêu dẫn chứng)

+ Bản TNĐL năm 1776 của  Mĩ “Tất cả…mưu cầu hạnh phúc”

+Bản TN nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp 1791 “Người ta sinh ra…bình đẳng về quyền lợi”

(_ Phân tích ý nghĩa của việc trích dẫn trên)

+ Từ lẽ phải – chân lí chung của nhân loại, Bác đã xác định cơ sở pháp lí vững chắc cho bản Tuyên ngôn Độc lập của mình : đó là quyền Độc lập tự do của các dân tộc

+ Bác đã khéo léo và kiên quyết khẳng định quyền Độc lập của dân tộc Việt Nam bằng chính lời lẽ của cha ông chúng. Qua đó cũng ngăn chặn âm mưu xâm lược của chúng

+Bác đã đặt ba cuộc cách mạng ngang nhau, ba nền độc lập ngang nhau. Từ đó nâng tầm vóc của dân tộc Việt Nam, của văn hóa Việt Nam

b/ Không chỉ trích dẫn mà Bác còn mở rộng, phát triển vấn đề thành một tư tưởng mới

(_ Dẫn chứng) : “Lời nói bất hủ ấy suy rộng ra có nghĩa là  …quyền tự do”

(_ Phân tích sự tài tình trong cách lập luận)

+ Bác cho rằng : mọi người là tất cả các con người. Tất cả các con người này làm nên dân tộc. Do đó mọi người có thể thay thế cho dân tộc

+ Như vậy từ quyền con người Bác đã vận dụng thiết thực sáng tạo vào quyền Độc lập  dân tộc. Từ khái niện con người cá nhân sang khái niệm dân tộc một cách tổng quát và đầy thuyết phục

àBác đã thức tỉnh trí tuệ Việt Nam và trí tuệ nhân loại

c/ Và một làn nữa  Bác khẳng định lại cơ sở pháp lý vững chắc của bản tuyên ngôn: “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi” – đặt cơ cở pháp lí vũng chắc cho nên Độc lập của dân tộc Việt Nam

H/ Cảm nhận của em về phần 3: tuyên bố Độc lậpcủa bản Tuyên ngôn Độc lập ( Hồ Chí Minh )

1/ Nêu cảm nhận chung

Tuyên ngôn Độc lập, không chỉ khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà nó còn là tiếng nói thiêng liêng chấm dứt chấm dứt giai đoạn đấu tranh lâu dài gian khổ và mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Với tài lập luận thông minh khéo léo, Bác đã đi từ quyền con người sang quyền Độc lập dân tộc ; từ con người cá nhân của chủ nghĩa tư bản sang khái niệm dân tộc một cách đầy tổng quát và thuyết phục Để rồi dẫn đến (phần 3) tuyên bố hùng hồn và thuyết phục về quyền độc lấp của dân tộc Việt Nam. Lời tuyên bố nghe như một lời thề sắt đá vừa thiêng liêng vừa khích lệ nhân dân, cảnh báo kẻ thù

2/ Phân tích chứng minh làm rõ cảm nhận trên

Vậy tài lập luận , tính thuyết phục sự hùng hồn của phần tuyên bố này được thể hiện ở chỗ nào ?

_ Tuyên bố thoát li hẳn mọi quan hệ với Pháp

Tác giả đã đanh thép và triệt để : “chúng tôi – lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam tuyên bố thoát li hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất mọi đặc quyền của Pháp trên đất Việt Nam”. Những cụm từ “thoát li hẳn”, “xóa bỏ hết”, “xóa bỏ tất” như những nhát gươm chém sắc chém thẳng vào những dây dợ còn dính líu của thực dân Pháp, phủ nhận tuyệt đối mọi quan hệ lệ thuộc của Pháp và Việt Nam

_ Lấy lời nói của các nước đồng minh để khéo léo thắt buộc các nước Đông minh : “Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhân nguyên tắc dân tộc bình đẳng quyết không thể không công nhận độc lập của nhân dân Việt Nam. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập”

+“Tin” là tỏ vẻ tôn trọng là giả định phẩm chất tốt đẹp của họ. Đó là cách Bác buộc họ không thể không công nhận quyền độc lập của nhân dân Việt Nam. Bác đã lùi một bước “tin” để tiến thêm hai bước dài “quyết không thể không công nhận…”, hai lần phủ định “không” để dẫn tới sự khẳng định mạnh mẽ “quyền độc lập của dân tộc Việt Nam”

+Bác còn sử dụng những câu văn có kết cấu song song : “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập”àTao điệp khúc âm vang hào hùng.

_ Tuyên bố Độc lập chủ quyên của nước Việt Nam mới

+ Bản tuyên ngôn kết thúc băng nhưng câu móc xích trùng điệp nêu bật ý chí khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam : “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do độc lập và thực sự đã là một nước tự do độc lập.Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”

+ Lời văn không khô khan mà trũ tình đanh thép. Mỗi từ mỗi câu đều chứa đựng trong đó sức nặng tinh thần của cả một dân tộc anh hùng quyết hi sinh để giữ độc lập tự do. Cụm từ độc lập tự do được lặp đi lặp lại ba lần như khắc sâu vào muôn triệu người Việt Nam, như tiếng kèn xung trận vang lên mạnh mẽ hào hùng. Lời tuyên bố mở nước cũng là lời thề sắt đá vừa thiêng liêng vừa khích lệ nhân dân ta vừa là lời cảnh báo đối với kẻ thù. Tác phẩm kết thúc những cũng là mở đầu cho một thời kì đấu tranh giữ vững chủ quyền độc lập tự do của dân tộc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: